P L A N  K O L Ę D Y  2019

Sobota  28  grudzień

od  godz. 9:30   Wymysłów  - ul.  Prusa i ul. Sienkiewicza

Poniedziałek  30 grudzień

od  godz. 9:30   Wymysłów  - ul. Kościuszki (od strony Dobieszowic do nr 44) i ul. Sosnowa 
                                                       

Wtorek  31  grudzień

od godz. 9:30   Wymysłów  - ul. Kościuszki (dokończenie)

Czwartek  2  styczeń

od godz. 9:30   Wymysłów  - ul. Leśna (od Wodociągów) 
                                                                        

Piątek  3  styczeń

od godz. 9:30  Wymysłów  -   ul. Stawowa, Ogrodowa, Jana Pawła II___________________________________________________________

Sobota  4  styczeń

od godz. 9:30   Twardowice  ul. Wolności   nr 1 - 40

                                              

Wtorek  7  styczeń

od godz. 9:30   Twardowice  ul. Ogrodowa

                            i ul. Wolności (dokończenie)

                           

Środa  8  styczeń

od godz. 9:30   Twardowice  ul. Sienkiewicza (od strony Nowej Wsi)__________________________________________________________

Czwartek  9  styczeń

od  godz. 9:30   Brzękowice Wał, Brzękowice Górne nr. 1 - 30

                                    
Piątek  10 styczeń

od  godz. 9:30    Brzękowice Górne nr. 31  do końca


__________________________________________________________

Sobota  11 styczeń

od   godz. 9:30    Góra Siewierska ul. Górna i nowe domy nad stadionem
          

Poniedziałek  13 styczeń

od   godz. 9:30   Góra Siewierska  ul. Ogrodowa

Wtorek  14  styczeń

od   godz. 9:30   Góra Siewierska  ul. Chopina  i  1-Maja

Środa  15 styczeń

 od   godz. 9:30  Góra Siewierska ul. Kościuszki od początku do ul. Kochanowskiego włącznie

Czwartek  16 styczeń

od   godz. 9:30    Góra Siewierska ul. Kościuszki od ul. Kochanowskiego do ul. Leśnej włącznie

Piątek  17 styczeń

od   godz. 9:30   Góra Siewierska  ul. Kościuszki od ul. Leśnej do końca i Czerwony Kamień   


____________________________________________________________                                                                           

Sobota  18  styczeń

od   godz. 9:30  Siemonia  ul. Młyńska od domów poniżej betoniarni do Jaworznika (włącznie)
                                                                          

Poniedziałek  20  styczeń

od   godz. 9:30    Siemonia  ul. Młyńska  do nr 51 ( do skrzyżowania)

Wtorek  21  styczeń

od   godz. 9:30    Siemonia  ul. Młyńska (dokończenie)

Środa  22  styczeń

od   godz. 9:30   Kolonia Niebyła i Siemonia  ul. Wolności (od Sączowa)
                                                                                                                                            

Czwartek  23  styczeń

od   godz. 9:30   Siemonia  ul. Kościuszki  132-102

Piątek  24  styczeń

od   godz. 9:30   Siemonia  ul. Kościuszki  90 - 52

Sobota  25  styczeń

od   godz. 9:30    Siemonia  ul. Kościuszki  49 - 1
                             

Poniedziałek  27  styczeń

od   godz. 9:30    Siemonia  ul. 1-Maja ,Słoneczna, Widokowa
Na kolędę przygotowujemy : krzyż, świece, wodę święconą, kropidło.

Jeżeli woda jest nie poświęcona to trzeba poprosić o jej poświęcenie.

Gdyby w danym dniu miał odbyć się pogrzeb , kolęda będzie kontynuowana po zakończeniu obrzędów pogrzebowych.

Bardzo proszę o podstawienie samochodu na godz. 9:00 pod plebanię .