P L A N     K O L Ę D Y     2018
TwardowiceŚroda 3 styczeń

od godz. 9:30    ul. Wolności   nr 1 - 40

                                              

Czwartek 4 styczeń

od godz. 9:30    ul. Ogrodowa (rozpoczęcie od domów w polach)
                           i ul. Wolności (dokończenie)

                          

Piątek 5 styczeń

od godz. 9:30    ul. Sienkiewicza ( od strony Nowej Wsi)