PONIEDZIAŁEK   18  STYCZEŃ
  8:00  w intencji parafian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

WTOREK  19  STYCZEŃ
ŚW.JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA BP.
17:30  Irenę Kadłubiec – od Agaty Kukuła i Katarzyny Cofała
                                                     z rodzinami, Romualdy i Henryka Sapińskich
                                                     z rodziną                                                                                                            

ŚRODA  20  STYCZEŃ
17:30  Za wstawiennictwem NMP Nieustającej Pomocy o powrót do zdrowia dla braci

CZWARTEK  21  STYCZEŃ
ŚW.AGNIESZKI
17:30  Stanisława Gwoździa – od Beaty i Dariusza Małoty z rodz. i rodzin: Ćwięlągów,
                                                            Małotów, Kopiec i Latosów z dziećmi

PIĄTEK  22  STYCZEŃ
17:30  Wiesławę Noworzyn – od Krystyny Szczypa z mężem i rodziną Katolików,
                                                          Ireny Mańka z rodziną

18:30  Msza Św. „kolędowa” w intencji parafian z Wymysłowa z ul. Leśnej, Sienkiewicza,
              Prusa, Jana Pawła II o Boże błogosław., zdrowie i opiekę NMP Nieustającej Pomocy  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SOBOTA  23  STYCZEŃ
17:30  O Boże błogosławieństwo , opiekę NMP Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski
             dla dziadka Andrzeja i babci Teresy

18:30   Msza Św. „kolędowa” w intencji parafian z Wymysłowa z ul. Kościuszki, Sosnowej,
              Stawowej, Ogrodowej o Boże błogosław., zdrowie i opiekę NMP Nieustającej Pomocy

NIEDZIELA  24  STYCZEŃ
  8:30  Jolantę Twardokęs – od męża Jerzego i syna Łukasza z rodziną

10:00  Stanisława Trzcionkę – od Zdzisławy Placek z rodz.,Teresy i Henryka Kańtochów z rodz.  
                                                              Doroty i Adama Trefonów z rodz.,
                                                              Janiny i Romualda Wrzaskowskich z rodz.,
                                                              Irminy i Stanisława Gmyrków z rodz.,  sąsiadów z Ogrodowej          

11:30  +Helenę Sobieraj – od brata Kazimierza z żoną i córką, bratanicy Anny Kozieł z mężem,
                                                 i rodziną, Heleny i Ireneusza Gendziwełna, brata Stanisława z żoną

                                                    

16:00  +Krzysztofa w 13 r.ś., Władysława, Bronisławę i Bolesława Smółków