Strona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Siemoni

Wyszukaj grób

Ś.P. Jan Horzela

Data urodzin: 08.05.1904

Data śmierci: 15.05.1980

Żył(a) 76 lat

Ś.P. Władysława Horzela

Data urodzin: 15.09.1911

Data śmierci: 18.08.2000

Żył(a) 88 lat

Ś.P. Waldemar Horzela

Data śmierci: 29.08.1965

Ś.P. Mirosław Tajer

Data urodzin: 15.02.1928

Data śmierci: 25.01.2005

Żył(a) 76 lat

Ś.P. Henryka Tajer

Data urodzin: 17.05.1933

Data śmierci: 12.03.2020

Żył(a) 86 lat

Ś.P. Jacek Tajer

Data śmierci: 05.08.1961

Ś.P. Antonina Tajer

Data śmierci: 31.03.1932

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych, siedziba: 42-595 Siemonia, .Kościuszki 65.