Strona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Siemoni

Grupy parafialne

"Oaza" Ruch Światło-Życie dla młodzieży


Sobota 18.00 Dom Parafialny

 

 

Schola Dla Dzieci

Środa: 16.30 - 17.30

 

prowadzący:

 

p. Ilona Skinderowicz tel. 880 541 695

p. Wioletta Potrzyszcz tel. 510 132 394

 

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji

 

2 i 4 wtorek miesciąca 19.00 Dom Parafialny

 


Szkoła Więzi z Bogiem

Czwarty czwartek miesąca 18.30 Dom Parafialny

 

Żywy Różaniec

Pierwsza sobota miesiąca 

7.30 -Modlitwa Różańcowa

8.00 -Msza św.

Po Mszy św. spotkanie formacyjne w Domu parafialnym

 

 

INTENCJE MODLITEWNE OJCA ŚWIĘTEGO POWIERZONE JEGO ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWYNA ROK 2020

 

Styczeń

Intencja modlitwy za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali
pokój i sprawiedliwość w świecie

 

Luty
Intencja modlitwy powszechnej – Usłyszeć wołanie migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych
skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę


Marzec

Intencja modlitwy za ewangelizację – Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności


Kwiecień
Intencja modlitwy powszechnej – Wyzwolenie od uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone
opieką.


Maj
Intencja modlitwy za ewangelizację – Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego
Kościoła.

 

Czerwiec
Intencja modlitwy za ewangelizację – droga serca
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.


Lipiec
Intencja modlitwy powszechnej – Nasze rodziny
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

 

Sierpień
Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami
oraz ich rodziny.

 

Wrzesień
Intencja modlitwy powszechnej – Szacunek dla zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwny i z
poszanowaniem.

 

Październik
Intencja modliwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli
włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

 

Listopad
Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w
służbie ludzkiego istnienia

 

Grudzień
Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i
przez życie modlitwy

 

 Watykan, 15 stycznia 2019 r.
Papież FRANCISZEK


Tajemnice różańca

Część pierwsza — tajemnice radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).


Nawiedzenie świętej Elżbiety
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).


Narodzenie Jezusa
Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11)


Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).


Odnalezienie Jezusa w świątyni
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

 

rozdzielnik_krotki


Część druga — tajemnice światła


Chrzest Jezusa w Jordanie         
A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,16-17). 


Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono... także Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2).


Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15).


Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,28.35).


Ustanowienie Eucharystii
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

 

rozdzielnik_krotki


Część trzecia — tajemnice bolesne
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).


Biczowanie Jezusa
Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).


Cierniem ukoronowanie Jezusa
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).


Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34)


Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

 

rozdzielnik_krotki


Część czwarta — tajemnice chwalebne


Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).


Wniebowstąpienie Chrystusa
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).


Zesłanie Ducha Świętego
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).


Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).


Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych, siedziba: 42-595 Siemonia, .Kościuszki 65.